Sikkerheten ved bruk av utstyr, spesielt sag, søylebormaskin og luftverktøy må tilpasses den enkeltes ferdighetsnivå. Emner som skal bearbeides bør festes i jigg. Hele handlingskjeden består av mange ledd som gir mulighet for å utføre alt fra en liten delhandling til å lage hele produktet.

Utstyr for tilrettelegging:
  • Søylebormaskin med hullsag str. 50mm og tilpasset jigg
  • Bor 3,5mm i tilpasset jigg, pussesylinder 50mm
  • Pussejigg med sandpapir
  • Elektrisk kappsag med tilpasset jigg

Materialer som er brukt:
  • Glattkant 70x15mm i lengde 130mm
  • Søkke
  • Klype
  • Snøre

Krabbesnørene kan gjerne males.

Last ned pdf