Jigger
­

For at et produkt skal være salgbart kreves det kvalitet. Eksempelvis må emner være rett kuttet i riktig lengde og hull må være boret på riktig sted. Handlingskjedene i aktiviteten har mange delhandlinger. Hver delhandling kan tilrettelegges for mestring ved hjelp av former / jigger. Mye av arbeidet for tilretteleggeren er å lage funksjonelle arbeidsoppskrifter og jigger for å ivareta den enkeltes ferdighetsnivå. Det er ikke nødvendig å kunne gjennomføre en hel arbeidsoppgave for å oppnå deltakelse og mestring. Jigger som brukes i filmer og fotoserier er tilpasset det utstyr / verktøy vi har brukt. For mer informasjon kontakt oss på post@taff.no.