Bakgrunn for prosjektet
­

Vi er to personer med til sammen ca 70 års erfaring fra jobb med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Erfaringene er gjort i kommuner og ved voksenhabilitering i spesialisthelsetjenesten. Vi er henholdsvis førskolelærer og vernepleier med diverse videreutdanninger.

I vårt arbeid har vi sett at mestringsopplevelser gjennom aktivitet og arbeid gir god livskvalitet. Gjennom forskjellige prosjekter har vi vært med på å tilrettelegge ulike aktivitetstilbud. Aktivitetstilbud kan variere mellom arbeidsoppgaver og andre personlige tilrettelagte aktiviteter.

Ofte har vi sett at gode tilbud er avhengig av enkeltpersoner som er genuint opptatt av tilrettelegging for at den enkelte skal kunne mestre. Personer som er kreative til å finne gode løsninger. Gjennom vårt arbeid har vi erfart at det mangler et sted å hente ideer til gode aktiviteter som kan tilrettelegges for mennesker med utviklingshemming, mennesker med autisme og mennesker med andre funksjonsnedsettelser. Etter søknad til Helsedirektoratet fikk vi bevilget prosjektmidler for å lage en idèbank over aktiviteter. Dette har nå blitt til denne nettsiden. Her finnes produkter med beskrivelser av hvordan tilrettelegge og gjennomføre fram til ferdig produkt, i form av fotografier og videofilmer.
arne_og_einar Vi takker Ellengård, Arendal for bidrag til aktiviteten ”Silketrykk” og Linken arbeidssenter, Risør for bidrag til aktivitetene ”Lage papir”, ”Silkemaling”, ”Tennbriketter tyri” og ”Strikke skjerf”. Vi takker også Helsedirektoratet og Sørlandet sykehus, Arendal, seksjon for voksenhabilitering for at vi har fått muligheten til å gjøre dette prosjektet.

Einar Aakvåg

Tlf: +47 91 11 04 28    einar@taff.no

Arne Olsen Sundby

Tlf: +47 46 91 81 97    arne@taff.no