Sikkerheten ved bruk av utstyr, spesielt sag, søylebormaskin og luftverktøy må tilpasses den enkeltes ferdighetsnivå. Emner som skal bearbeides bør festes i jigg. Hele handlingskjeden består av mange ledd som gir mulighet for å utføre alt fra en liten delhandling til å lage hele produktet.

Utstyr for tilrettelegging:
  • Søylebormaskin med bor størrelse 3,5mm og hullsag størrelse 52mm
  • Jigg for boring av opphengshull og fuglehull
  • Singel for stabilisering av kokosnøtt i jigg

Materialer som er brukt:
  • Kokosnøtt
  • Opphengstråd

Last ned pdf