Sikkerheten ved bruk av utstyr, spesielt sag, søylebormaskin og luftverktøy må tilpasses den enkeltes ferdighetsnivå. Emner som skal bearbeides bør festes i jigg. Hele handlingskjeden består av mange ledd som gir mulighet for å utføre alt fra en liten delhandling til å lage hele produktet.

Utstyr for tilrettelegging:
  • Sekketralle
  • Buesag, sagkrakk
  • Vedkløyver
  • Sekk i stativ
Materialer som er brukt:
  • 60cm vedkubber som er delvis prekutta
Download-PDF-Button