Sikkerheten ved bruk av utstyr, spesielt sag, søylebormaskin og luftverktøy må tilpasses den enkeltes ferdighetsnivå. Emner som skal bearbeides bør festes i jigg. Hele handlingskjeden består av mange ledd som gir mulighet for å utføre alt fra en liten delhandling til å lage hele produktet.

Utstyr for tilrettelegging:
  • Tilpasset jigg for kanneplassering
  • Trakt
  • Hellekar

Materialer som er brukt:
  • Kanne
  • Strøleca

Last ned pdf