Sikkerheten ved bruk av utstyr, spesielt sag, søylebormaskin og luftverktøy må tilpasses den enkeltes ferdighetsnivå. Emner som skal bearbeides bør festes i jigg. Hele handlingskjeden består av mange ledd som gir mulighet for å utføre alt fra en liten delhandling til å lage hele produktet.

Utstyr for tilrettelegging:
  • Tilpasset jigg for kanneplassering
  • Tilpasset jigg forsandpåfylling
  • Hellekar

Materialer som er brukt:
  • Kanne
  • Sand

Last ned pdf